Absolventka Akademie výtvarných umění v Praze,
ateliér Nových médií (škola Tomáše Svobody)

Okruh tvorby a zájmu osciluje mezi třemi stěžejními tématy:
// p a s t i š
(remediace, rozklad, posun, anatomie nostalgie, emoce zastaralé technologie)
// p o m e z í   u m ě n í   a   g r a f i c k é h o   d e s i g n u
(vztah digitální a analogové barvy, animace, principy barev obrazovky a tisku, barevný gamut a (ne)možnost jeho překročení, monochrom, gradient)
// s b í r k o t v o r n á   č i n n o s t
(kumulace, přehlcení, vytváření kolekcí, práce s nastřádaným materiálem)
-------------------------------------------------

Academy of Fine Arts, Prague, New Media studio
Based in Prague, Czech Republic

Field of interest oscilating between three main themes:
// p a s t i ch e (VHS glitch, re-mediation, decomposition, rework, anatomy of nostalgia, vintage, emotion of obsolete technology, sentimentality, recycling memories, neverending retrospection, layering)
// b o r d e r   b e t w e e n   f i n e   a r t   &   g r a p h i c   d e s i g n (digital and analogue color relationship, animation, color principles, color gamut, gradient, monochrome)
// c o l l e c t i o n s (cumulation, overcrowding, catalogues)
 výstavy

2022    nadcházející: Galerie Fotografic

2022    nadcházející: Galerie Pragovka

2021    Mladá Kamera Uničov - 1. místo v kategorii Experimentální film

2021    Festival Tehláreň, Liptovský Mikuláš

2020    LFŠ Uherské Hradiště

2020    4+4 dny v pohybu, site-specific instalace, kurátor: Milan Mikuláštík

2020    Artyčok.tv – video opencall 2020 winner

2019    Techné - skupinová výstava v Galerii NTK v Praze, kurátor: Milan Mikuláštík

2019    Jókull - skupinová výstava na AVU v Ateliéru intermediální tvorby 1

2019    Krátký film ,,Pastiš’’ nominován v pásmu exprmntl.cz na MFDF Ji.hlava 2019

2019    VISUAL AMBIENT, 123 gallery Petrohradská, samostatná výstava

2018    4+4 dny v pohybu, instalace, kurátorka: Nina Michlovská

2018    Krátký 8mm film ,,Démon slatě’’ nominován v pásmu exprmntl.cz na MFDF Ji.hlava 2018

2018    Interregnum, Galerie Jelení, Praha, skupinová výstava ateliéru Nových médií 1. Tomáše Svobody

Back to Top